GOONG – Ứng dụng bản đồ dẫn đường, cảnh báo thông tin giao thông, tốt hơn Google Maps
Chi tiết

GOONG – Ứng dụng bản đồ dẫn đường, cảnh báo thông tin giao thông, tốt hơn Google Maps

Goong được làm ra để vừa làm công cụ dẫn đường, vừa cung cấp thông tin giao thông do cộng đồng cùng nhau đóng góp. Khi sử dụng Goong, bạn sẽ nhận được những cảnh báo giao thông sớm trên đường đi, ví dụ như chỗ nào kẹt xe, đoạn nào đang có tai nạn, chỗ này có cây xăng, có trạm ATM, chỗ nào thường có người vi phạm luật giao thông...